Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » “Прозрачност без граници” ще изследва почтеността в 28 общини

“Прозрачност без граници” ще изследва почтеността в 28 общини

29.10.2014 г.
Принтирай

Асоциация “Прозрачност без граници” въвежда индекс на местната система за почтеност в България, който ще мери през следващите три години в периода 2015-2017 г. Индексът има за цел да създаде условия за измерване и оценка на степента на прозрачност и почтеност, да бъде ориентир за бизнеса, както и средство за иницииране на граждански инициативи. Ако се съберат достатъчно доказателства за определени проблеми и порочни практики, ще се търси инициатива за законодателна промяна. Това стана ясно вчера при представянето на показателите и методологията на изследването. В него ще бъдат включени 28-те областни града, в които ще се изследват 14 ключови актьори, институции и механизми за контрол в съответните местни управи. “Целта не е да направим просто една класация, а индексът да послужи за разпространение на добри практики”, коментира изпълнителният директор на асоциацията Калин Славов.

Заради големия обхват на изследването то е разделено на два блока. Първият включва оценка на общинския съвет, кмета, общинската администрация, местните политически партии, районните съдилища, общинската полиция, бизнеса, медиите и гражданското общество. На всеки един отделен елемент, включен в изследването, ще бъде оценен общият капацитет за действие, ролята в процеса на утвърждаване на местната система за почтеност, както и вътрешните правила на управление по отношение на прозрачността, почтеността и отчетността. Във втория блок ще се прави оценка на външните механизми за контрол и отчетност на дейността на местната власт – работа с жалби, одитна дейност, централен надзор на местното самоуправление, разследване и разкриване на корупция, както и повишаването на обществената нетърпимост към корупцията. В обхвата на изследването ще бъде анализиран капацитетът на тези външни механизми и ефективността на въздействие.

При изследването на всички елементи в двата блока оценката ще се изработва на базата на комплекс от количествени и качествени индикатори, като се ползва система за сигнализиране на дефицити или добри практики. Ако определен показател е в зелено, означава, че местната система за почтеност е силна, ако е в оранжево – средно силна, а червеното показва тотална слабост в системата. Така например по показателя местни избори ще се задава въпросът в каква степен те са навременни, свободни, честни и представителни, както и законодателството гарантира ли, че гражданите могат да гласуват без страх и други. Ако всички условия за честни избори са изпълнени, индикаторът ще е зелен. Ако обаче те са свободни и навременни, но съществуват съмнения за тяхната честност – ще е в оранжево. Ако пък не са проведени по нито едно от изискванията, това е сигнал за слаба система за прозрачност, обозначена с червен цвят.

Методите, чрез които ще се събира информация за оценка на индикаторите, са няколко. Правният екип на организацията ще анализира правната рамка, ще бъдат прегледани експертните проучвания и анализи. Ще има и наблюдение на терен, както и експертни интервюта, дискусии, фокусирани тематични проучвания.

ОПИТ

През 2012 г. асоциацията представи резултатите от същото изследване, но на национално ниво. Според тях Сметната палата и институцията на омбудсмана са с най-висока оценка за почтеност.

Източник: вестник “Сега”