Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа проведоха среща с Асоциация „Прозрачност без граници”

Представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа проведоха среща с Асоциация „Прозрачност без граници”

20.03.2013 г.
Принтирай

Във връзка с предстоящите парламентарни избори представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа проведоха среща с Асоциация „Прозрачност без граници”. Срещата бе проведена в рамките на проучвателната мисия на ОССЕ, която има за цел да идентифицира нуждите и обхвата на мониторинг. По време на срещата експертите на Transparency International-България представиха своята оценка за правната рамка и контекста, в който ще бъдат проведени парламентарните избори, както и основните предизвикателства пред участниците в изборния процес.  Асоциация „Прозрачност без граници” запозна експертите на ОССЕ с целите и основните приоритети на дейност, свързана с предстоящото независимото гражданско наблюдение, както и възможностите за взаимодействие между наблюдателските организации в този процес.