Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация „Прозрачност без граници” проведе среща с Ася Петрова, заместник на главния прокурор при ВКП

Асоциация „Прозрачност без граници” проведе среща с Ася Петрова, заместник на главния прокурор при ВКП

29.03.2013 г.
Принтирай

На 29 март Асоциация „Прозрачност без граници” проведе среща с Ася Петрова, заместник на главния прокурор при ВКП. Целта на срещата бе обсъждане на рамката за взаимодействие и механизмите за сътрудничество при противодействие на престъпления срещу нарушаване на избирателните права на гражданите.
По време на срещата представителите на ТІ – България представиха инициативата за наблюдение на изборния процес и създадената организация на работа при получаване на сигнали за нарушения на изборния процес.
Г-жа Петрова изрази готовността на ръководството на Прокуратурата да създаде организация на работа, която да доведе до по-ефективно разследване на престъпления срещу избирателните права на гражданите. В тази връзка бе изразена готовност за сътрудничество с неправителствени организации, които наблюдават изборния процес и сигнализират институциите за констатирани нарушения. В тази връзка представителите на Асоциация „Прозрачност без граници” и на Прокуратурата на Република България се съгласиха да бъде сключено двустранно споразумение за сътрудничество.