Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Обучителен семинар “Прозрачност и почтеност в изборния процес: граждански мониторинг на парламентарни избори – 2013”

Обучителен семинар “Прозрачност и почтеност в изборния процес: граждански мониторинг на парламентарни избори – 2013”

06.04.2013 г.
Принтирай

На 6 април 2013 г. в хотел „Принцес“ в гр. София се проведе обучителен семинар на тема “Прозрачност и почтеност в изборния процес: граждански мониторинг на парламентарни избори – 2013”, като част от инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници” за упражняване на граждански контрол над подготовката и организацията на изборния процес, финансирането на предизборните кампании ограничаването на практиките по купуване на избирателни гласове на предстоящите избори.
Основната цел на обучението бе да се създаде капацитет у представителите на неправителствени организации от страната за осъществяването на наблюдение на предстоящите парламентарни избори в две основни насоки:

 • наблюдение и упражняване на граждански контрол върху финансирането на предизборните кампании;
 • наблюдение и упражняване на граждански контрол върху институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите;
 • наблюдение за нарушения в изборния ден.

По време на обучението експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ представиха :

 • новостите в изборното законодателство: основни акценти  при извършените промени в изборния кодекс;
 • международен опит при организиране и наблюдение на изборния процес: добри практики и негативен опит;
 • мониторинг на финансирането на предизборните кампании: подход и основни елементи от наблюдението на парламентарни избори – 2013;
 • основни правила при организацията и провеждането на гласуването, функции на избирателните комисии;
 • статут и функции на наблюдателите и застъпниците;
 • нарушенията на избирателните права на гражданите според българското законодателство;
 • взаимодействие между гражданското общество и институциите за превенция и противодействие на изборни нарушения;
 • подходи и техники за наблюдение на изборния ден.

Обучението беше с предимно практическа насоченост, като на наблюдателите бяха предоставени необходимите знания и умения за осъществяване на наблюдение и застъпническата кампания. В резултат на проведеното обучение бяха формирани монитиращи екипи за наблюдение на предизборните кампании в страната.