Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация ‘’прозрачност без граници” представи своята инициатива за наблюдение на предстоящите парламентарни избори

Асоциация ‘’прозрачност без граници” представи своята инициатива за наблюдение на предстоящите парламентарни избори

10.04.2013 г.
Принтирай

АСОЦИАЦИЯ ‘’ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” ПРЕДСТАВИ СВОЯТА ИНИЦИАТИВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Новост тази година е въвеждането на иновативния инструмент Пътна карта за изборния процес

На пресконференция днес Асоциация „Прозрачност без граници” представи информация за инициативата си за наблюдение на предстоящите парламентарни избори. Transparency International – България предвижда да извърши наблюдение на:

  • дейността на институциите, които са ангажирани с подготовката и провеждането на изборите;
  • предизборните кампании на партиите, коалициите и независимите кандидати;
  • изборния ден чрез повече от 220 наблюдатели във всички избирателни райони на страната, осъществено в партньорство с 22 неправителствени организации.

За първи път при настоящото наблюдение ще бъде въведена Пътна карта на изборния процес. Тя е инструмент за мониторинг и оценка на институциите, които имат правомощия в изборния процес – всички нива на изборната администрация, (ЦИК, РИК, СИК), Главна дирекция ГРАО към МРРБ, Министерски съвет, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България.

Пътната карта ще предостави възможност на  експертите от Асоциация „Прозрачност без граници” да  сигнализират институциите за потенциални рискове в подготовката на изборите.

Всяка седмица TI-България  ще информира за възникнали проблеми в хода на изборния процес,  предприети действия от институциите, както и препоръки за своевременното им отстраняване.

Към настоящия момент анализът на експертите открои два основни дефицита:

  • пропуск в закона не позволява заличаване на регистрациите на партиите, които са взели решение да се оттеглят от предизборната надпревара –  това означава, че техните имена ще фигурират в изборните бюлетини.
  •  кратките срокове за организация създават предизвикателство пред районните избирателни комисии, които все още не са публикували важна информация – протоколи, решения, списъци и възможност за on-line излъчване.  Към 9 април 2013 година след извършена проверка е установено, че от сайтовете на 31 РИК едва 4 РИК са създали опция за on-line излъчване; списъци на кандидатите са публикували 9 РИК; протоколи от заседания са публикували 7 РИК.
  • Проверката показа още че достъп до информация за работата на РИК е осигурен чрез сайтовете на областните управи, докато сайтът на ЦИК препраща към бланкетни страници на РИК.

‘’Към момента наблюдаваме добро взаимодействие между ЦИК и Министерски съвет, но регистрираме проблем с доверието между политическите партии и готовността им да постигнат споразумения за излъчването на ръководства на районните избирателни комисии.’’ – каза доц. д-р Антоний Гълъбов, експерт на организацията.

На пресконференцията бе дадена информация за Договор за свободни, честни и демократични избори, към който са се присъединили 21 партии и 22 неправителствени организации. Асоциация „Прозрачност без граници” ще наблюдава дали партиите изпълняват своите ангажименти по документа – да обучат допълнително своите представители в избирателните комисии, да осигурят достъп до информация за финансирането на кампаниите, да публикуват на сайтовете си броя на застъпниците, които са мобилизирали.

‘’Нашите гаранции за честност и прозрачност на изборния процес са толкова по-силни, колкото е по-силен гражданският натиск. За нас е важно още политическите партии да окажат съдействие на представителите ни по места.’’ – сподели доц. д-р Огнян Минчев, председател на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници”.