Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » На 16 април 2013 г. Асоциация „Прозрачност без граници” ще проведе пресконференция

На 16 април 2013 г. Асоциация „Прозрачност без граници” ще проведе пресконференция

15.04.2013 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” има удоволствието да Ви покани на пресконференция, която ще се проведе на 16 април 2013 година, от 10.00 часа в залата за пресконференции на Българска телеграфна агенция, бул. „Цариградско шосе” №49.

На пресконференцията ще бъде представена информация от междинния мониторинг на дейността на институциите, които са обект на оценка в Пътна карта на изборния процес. Пътната карта е нова инициатива на TI – България за мониторинг на парламентарните избори  на 12 май 2013 г. Тя е инструмент за мониторинг и оценка на дейността на институциите, които са ангажирани в подготовката и провеждането на изборите.

Участие в пресконференцията ще вземат:

•   доц.   д-р   Огнян   Минчев,   председател   на   Управителния   съвет   на Асоциация „Прозрачност без граници”;

•   г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници”;

•   г-жа   Ваня   Кашукеева-Нушева,   програмен   директор   на   Асоциация „Прозрачност без граници”;

•   доц. д-р Антоний Гълъбов, експерт на Асоциация „Прозрачност без граници”.

Надяваме се, че пресконференцията ще предизвика Вашия интерес.

Очакваме ви!