Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗАКЪСНЯВА СЪС СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗАКЪСНЯВА СЪС СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ

17.04.2013 г.
Принтирай

 Централната избирателна комисия не спазва основните законови срокове за изпълнение на програмата за действие, която сама е приела, има проблем с политическата безпристрастност при вземане на решение и фатално закъснява организацията на обученията на районните избирателни комисии – това са основните проблеми в подготовката на изборния процес, констатирани от Асоциация „Прозрачност без граници”.

 Те бяха представени днес в БТА от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници” Калин Славов на пресконференция за междинния мониторинг на дейността на институциите, обект на оценка в Пътната карта на изборния процес. Според Асоциацията методическите указания за работата на районните избирателни комисии не са достатъчно изчерпателни и конкретни и приличат „по-скоро на телеграма, отколкото на истински методически указания ”. Тревога буди закъсняването на провеждането на информационни кампании за правата на хората.

 Днес изтича срокът за сформиране на секционните избирателни комисии, а в общественото пространство няма достатъчно информация за консултациите при тяхното съставяне. Прави впечатление ниската степен на информираност за възможността гражданите с увреждания да гласуват в подвижни избирателни секции, което води до опасност от контролиран вот.

 Притеснения буди организацията, свързана със заявленията, които българските граждани в чужбина подават, за да гласуват. Не е ясно как ще се постъпи в случаите, когато в един плик е подадено повече от едно заявление.

Предвижданата на правителствено ниво ротация на служителите на МВР е пред провал с оглед на това, че са заложени само пари за охрана но не и за нея в план-сметката и липсата на яснота как ще бъде съобразена организацията с непрекъснатата подмяна на членове на секционните избирателни комисии до самия ден на изборите, което би довело до нескончаемо прехвърляне на служители на МВР в цялата страна. Необходимо е, също така, да бъдат положени усилия и за по-добрата координация на работата между институциите с оглед указанието на  ЦИК ,че данни към МВР за членовете на СИК не е задължително да се подават.

„Основният извод е, че слабото звено е изборната администрация. Там организацията протича трудно, със закъснение и много неясноти. Затова нашата цел е да алармираме и активираме институциите, така че те ефективно да си свършат работата, за да бъдат спазени законите и всеки глас да бъде отчетен така, както е подаден”, каза още Калин Славов.

 Асоциация „Прозрачност без граници” ще продължи контрола по изпълнението на Обществения договор за свободни, честни и демократични избори, подписан от основните политически партии. Специално внимание ще бъде обърнато на избора на членове на избирателните комисии, кампаниите срещу купуването на гласове, финансирането на предизборните кампании, както и на броя на застъпниците.

 На пресконференцията за първи път беше показан информационния клип на кампанията срещу купуването на гласове под мотото „Заслужаваш честни избори”.

 Асоциация „Прозрачност без граници” представи и безплатния телефон за сигнали на изборни нарушения 0800 11 224. На него гражданите могат да подават информация за нарушения на изборния процес, опити за купуване на гласове и контролиран вот. Според Ваня Нушева, програмен директор на Асоциацията, този телефон е ефективен инструмент за борба с изборните нарушения, като на последните избори на него са подадени 115 сигнала за нарушения. По нейните думи на предстоящите избори ще се прилагат утвърдените схеми за манипулации на вота от Избори 2012. Затова е много важно да се следят действията на лихварските мрежи и всички посредници, които имат потенциала да оказват финансов натиск с цел контролиран вот.

 

16  април 2013 година

гр. София

 АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – БЪЛГАРИЯ