Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Краен срок за публикуване на заличените от избирателните списъци лица

Краен срок за публикуване на заличените от избирателните списъци лица

22.04.2013 г.
Принтирай

Списъкът на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден се публикува на интернет страницата на съответната община до 01.05.2013 г.