Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява загриженост, че наблюдателите на изборите не са допускани да осъществяват своята дейност в РИК и настоява за бързи и ясни указания от страна на ЦИК

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява загриженост, че наблюдателите на изборите не са допускани да осъществяват своята дейност в РИК и настоява за бързи и ясни указания от страна на ЦИК

12.05.2013 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява загриженост, че наблюдателите на изборите не са допускани да осъществяват наблюдение на дейността на РИК. На редовно акредитирани наблюдатели се отказва пряко наблюдение върху постъпването на сигнали и начина, по който те се обработват от РИК. Асоциация „Прозрачност без граници“ очаква от ЦИК да даде ясни инструкции за достъпа на наблюдатели до работата на РИК.

 

12 май 2013 година

гр. София

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – БЪЛГАРИЯ