Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Обобщени данни от наблюдението на Асоциация „Прозрачност без граници“ към 17 часа в изборния ден

Обобщени данни от наблюдението на Асоциация „Прозрачност без граници“ към 17 часа в изборния ден

12.05.2013 г.
Принтирай

Към 17.00 часа в офиса на Асоциация „Прозрачност без граници“ са обработени общо 216 сигнала от наблюдатели и граждани. От тях 57 % са свързани с организационни нарушения, 23% за контролиран вот, 15% за нерегламентирана реклама и 5% с данни за купуване на гласове.

Продължават отказите за предоставяне на информация на наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници“ от РИК (Видин).

Нараства интензитетът на сигнали, подадени от гражданите на безплатната телефонна линия относно: продължаваща нерегламентирана реклама в интернет пространството, необучени членове на СИК (Перник), трудно достъпна среда и липса на информация за хората с увреждания в район Подуяне (София), сигнал от Милано че се гласува не с оригинални бюлетини, а с техни копия, не се записват ЕГН на хората (Добрич), масови сигнали от граждани и за неправилно боравене на членовете на СИК с бюлетините – непоставяне на втори печат, предварително подпечатани бюлетини (София). Некоректно отношение към гласоподаватели от служители в постоянните представителства зад граница (Хелзинки, Финландия). Масов контролиран вот в гр. Котел (Сливен).

Наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници“ сигнализират за нови форми на контролиран вот: опит за подмяна на бюлетина от гласоподавател (Добрич), разкриване тайната на вота (Добрич), заснемане на бюлетина (Самоков), поставени образци на бюлетини с отметки за правилната партия (Благоевград, Ямбол), масирано присъствие застъпници на една политическа сила с обозначителни знаци (Благоевград), извозване на хора до избирателна секция от кмет на населено място (Плиска, Шуменско), агитация от кмета в полза на политическа партия (с. Памукчи, Шуменско). Опитите за купуване на гласове зачестяват в райните на Сливен, Плевен, Кюстендил, Благоевград.

Продължават да не са решени проблемите с неправомерното предварително подпечатване на и отделяне на бюлетините – практически такива сигнали се получават от цялата страна. СИК продължават да имат противоречива практика по отношение регистрацията на застъпници и представители на политически партии.

Регистрирана е и безпрецедентна смяна на 40 членове на СИК – по предложение на политическите партии и със санкцията на РИК (БСП са поискали смяна на 17, ДПС на 15, ГРБ на 7 и Атака на 1).

Графики и статистически данни на нарушенията са публикувани и на сайта diagrams.samizbiram.bg.

12 май 2013 година

гр. София

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – БЪЛГАРИЯ