Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Основни проблеми от наблюдението на Асоциация “Прозрачност без граници” до края на изборния ден

Основни проблеми от наблюдението на Асоциация “Прозрачност без граници” до края на изборния ден

12.05.2013 г.
Принтирай

Към края на изборния ден в офиса на Асоциация „Прозрачност без граници“ са обработени общо 239 сигнала от наблюдатели и граждани. От тях 55 % са свързани с организационни нарушения, 24% за контролиран вот, 15% за нерегламентирана реклама и 6% с данни за купуване на гласове.

Основните дефицити, които се откроиха в изборния ден бяха отново свързани с недостатъчно доброто ниво на подготовка на членовете на СИК. Това се доказва от високия дял на организационните нарушения, сред които най-голям брой събират нарушения свързани с работата с бюлетините – масов феномен е предварителното подпечатване и отделяне на бюлетините ( за разлика от последните избори, когато основен проблем бяха избирателните списъци и работата с тях). Вторият дефицит в работата на СИК е резултат от не добрата работа на РИК по регистрация на застъпници, представители на политически партии и наблюдатели. Масово през целия ден се получаваха сигнали за нерегламентирано присъствие на по-голям от разрешения от закона брой представители на различни формации.На практика се оказа реален проблемът, за който Асоциация „Прозрачност без граници“ алармираше по време на предизборната кампания -  не бе възможен ефективен контрол за спазване на изискването по един застъпник и един представител от политическа партия да присъства в изборното помещение (Кърджали, Пловдив, Смолян, Дупница, Благоевград, Монтана, Сливен, София и др.). Регистрирани са и случаи кметски наместник да присъства в избирателната секция без да има някаква регистрация (Вълчидол, Варненско). Този тип проблеми създават съмнения за опити за контролиран вот.

Сред другите опити за въздействие върху избирателите и контролиран вот са постъпили сигнали за:

 • извозване на гласоподаватели до избирателните секции (Варна, Добрич, Пловдив, Плевен, Монтана; Плиска, Шуменско; Славяни, Ловеч; Варна);
 • подмяна на химикалите за гласуване (Монтана);
 • допускане на придружители без да се представят удостоверения за увреждане на придружаваните лица (с. Драганово, Бургас).
 • провеждане на инструктаж от страна на кмета и секретаря на кметството за кого да се гласува (Кърджали),
 • застъпници придружават гласоподаватели до СИК и провеждан инструктаж в двора на училището (Кюстендил);
 • необясним брой ефективно упражнили правото си на глас избиратели в рамките на кратко врем (Плевенско),
 • опит за подмяна на бюлетина от гласоподавател (Добрич),
 • разкриване тайната на вота (Добрич, София),
 • заснемане на бюлетина (Самоков),
 • поставени образци на бюлетини с отметки за правилната партия (Благоевград, Ямбол),
 • масирано присъствие застъпници на една политическа сила с обозначителни знаци (Благоевград),
 • агитация от кмета в полза на политическа партия (с. Памукчи, Шуменско; село Росалско, Кърджали);
 • Постоянно присъствие на лидер в ромската общност който контролира гласуването пред СИК (Шумен, Монтана).

Опитите за купуване на гласове са с най-голям интензитет в районите на Сливен, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Бургас. Новата и най-нетрадиционна форма за купуване на гласове е регистрирана в Свищов – раздавани флаери с покана на дискотека след правилен вот от страна на студентите.

През целия ден продължиха и проблемите с незаконна агитация в изборния ден – от директно обаждане до гласоподаватели на лични телефони (Ловеч), до наличието на агитационни материали до избирателните секции (Стара Загора), директна реклама с тениски на конкретни партии (с. Радовене, Враца), до агитация с рекламни автомобили на политически партии и раздаване на специални скреч карти с информация за кого  да се гласува (Русе).

През деня нараства интензитетът на сигнали, подадени от гражданите на безплатната телефонна линия относно: продължаваща нерегламентирана реклама в интернет пространството, необучени членове на СИК (Перник), трудно достъпна среда и липса на информация за хората с увреждания в район Подуяне (София),  масови сигнали от граждани и за неправилно боравене на членовете на СИК с бюлетините – непоставяне на втори печат, предварително подпечатани бюлетини (София). Некоректно отношение към гласоподаватели от служители в постоянните представителства зад граница (Хелзинки, Финландия); масов контролиран вот (Котел и с. Телерик, Добрич); организирана смяна на лични карти на ромско население в с. Каменар (Варна) и подготовка на купуване на гласове.

Графики и статистически данни на нарушенията са публикувани и на сайта diagrams.samizbiram.bg.

 

12 май 2013 година

гр. София

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – БЪЛГАРИЯ