Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава да бъде предоставена цялата информация за откритите бюлетини

Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава да бъде предоставена цялата информация за откритите бюлетини

12.05.2013 г.
Принтирай

Основна ценност на изборния процес е доверието в него и то следва да бъде съхранено. Неговото компрометиране е пагубно за всички, включително и за тези, които го компрометират.

В момента се създават полярни интерпретации на събитията без да е налице достатъчно информация.

Отговорното поведение изисква, особено в деня за размисъл – медии, участници в изборния процес да се придържат повече до фактите, отколкото да строят пясъчни кули от интерпретации.

Създава се криза на дефицита на информация, която ескалира обществено напрежение.

Обществото иска и има право да знае – съществували ли заплаха за провеждането на честни избори или не! Този отговор трябва да бъде даден час по-скоро. Институциите ангажирани с процеса трябва да предоставят това, което имат и да посочат ясно какви са тезите, зад които застават. Мълчанието в тази ситуация е пагубно!

Изключително важно е да стане ясно какви са твърдяните нарушения и ако са на лице дали могат да окажат влияние върху изборния процес.

При създадената обществена ситуация институциите, които разполагат с тези данни, включително Прокуратура, Министерски съвет и ЦИК, са длъжни да  дадат ясен и категоричен отговор на въпросите:

Имало ли е заплаха за провеждането на честни и почтени избори, предотвратена ли е такава заплаха?
Съществува ли заплаха за провеждането на честни и демократични избори?

Пътят за преодоляване на създалата се ситуация е всички ангажирани институции изключително бързо да направят публично достояние цялата наличната информация такава каквато е, за да спре нагнетяването на обществено напрежение. Непрозрачността в тяхното поведение го провокира повече отколкото всяка истина каквато и да е тя.

Гражданите имат право на това!

Това е част от правото на гражданите да бъдат информирани в изборния процес.

Нашата роля е да контролираме този процес и да оказваме легитимен граждански натиск те да работят ефективно и бързо.