Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

27.05.2013 г.
Принтирай

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” ПРЕДСТАВИ  СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Днес 27 май 2013 г. Асоциация „Прозрачност без граници” депозира в деловодството на Народното събрание своите предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Направените предложения засягат три области от дейността на законодателния орган и целят да повишат прозрачността и да подпомогнат  участието на по-широк кръг от заинтересовани страни в работата на институцията.

От тук можете да изтеглите пълния текст на съобщението.