Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ С ДЕЙСТВИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС

КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ С ДЕЙСТВИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС

14.06.2013 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници“ счита, че изборът на директор на ДАНС проведен на 14 юни 2013 г. от 42 Народно събрание не отговаря на стандартите за прозрачност и публичност в политическия живот.

Задължителното представяне на концепция  за развитието на единствената агенция, натоварена с функции за противодействие на корупцията също не се състоя.

Всички сме силно обезпокоени от стъпките, които  не са съвместими с нито едно от понятията, които функциониращото гражданско общество предполага.

Хипотетичната формална законност при избора, особено когато е наложена с целенасочени и без реално обсъждане законодателни промени не оправдава  липсата на усет за необходимостта от истински мотивиран избор, проведен по процедура, която позволява обсъждане, дебат и прозрачност при номинирането и избора на кандидат за високи, значими, държавни позиции.

Такъв избор е обществено нелегитимен и морално укорим!

За коректното функциониране на държавните органи са призвани именно хората, които заемат ръководните позиции в тях.

Това е основата, която дава доверието на гражданите в институциите, които са
призвани да им служат. Именно пред тях, трябва да бъде мотивирано и обосновано
всяко едно назначение. И тук от значение са и категории като етика и морал.

Това са принципи, в които вярваме, отстояваме и за чието прилагане ще следим активно не само дейността на 42 -то НС, но на и всички държавни институции!