Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” ПРЕДСТАВИ НА 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” ПРЕДСТАВИ НА 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

24.06.2013 г.
Принтирай

Във връзка със започналата дискусия за промени в Изборния кодекс Асоциация „Прозрачност без граници” изпрати на Народното събрание своите предложения за промени в Изборния кодекс. Те са формулирани въз основа на наблюдението на парламентарните избори, проведени на 12 май 2013 година, активния диалог с институциите при тяхната подготовка и многогодишната експертиза на организацията в тази област.

Предложенията са насочени към преодоляване на най-съществените дефицити в изборния процес и предвиждат: (1) съставяне и поддържане на точни и коректни избирателни списъци; (2) облекчаване на изискванията за регистриране на кандидатите в изборния процес; (3) осигуряване на справедлив и равен достъп до медиите (безплатен достъп до обществените медии); (3) регламентиране на нови правомощия на изборната администрация; (4) разширяване приложението на модела на регионалните преброителни центрове; (5) изработване на правила за провеждането на предсрочни избори; (6) включване в Изборния кодекс на методиката за изчисляване на резултатите от гласуването; (7) въвеждане на преференциално гласуване с нисък праг; (8) прецизиране на основни понятия в закона (включително относно статута на наблюдателите и определение за агитация).

Асоциация „Прозрачност без граници” изразява отново своята позиция, че от фундаментално значение за преодоляване на дефицитите в изборния процес са не само законодателните промени, но и ефективното приложение на законодателството от страна на институциите, които имат правомощия в тази област, както и  последователното спазване на принципите за прозрачност, публичност и почтеност в дейността на политическите партии.

На 9 юли 2013 година Асоциация „Прозрачност без граници” ще обяви официално своя доклад от наблюдението на изборите, в който ще бъдат отразени както резултатите от мониторинга, така и предложенията за промени в законодателството и в практиката по неговото приложение.

София, 24 юни 2013 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA