Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Позиция на Асоциация „Прозрачност без граници” относно участието в работата на парламентарната комисия за взаимодействие с граждански организации и сдружения за промените в изборното законодателство

Позиция на Асоциация „Прозрачност без граници” относно участието в работата на парламентарната комисия за взаимодействие с граждански организации и сдружения за промените в изборното законодателство

26.06.2013 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници“ винаги е участвала с експертна позиция по въпросите на изборното законодателство в страната, включително е предоставила своите препоръки за изменения в Изборния кодекс на 42 Народно събрание.

В същото време, вярна на основната си мисия да бъде безпристрастен и политически неутрален представител на гражданските интереси, Асоциация „Прозрачност без граници“ не може да вземе участие в свиканото на 26 юни 2013 г. заседание на парламентарната комисия за взаимодействие с граждански организации и сдружения по проблемите на Изборния кодекс по една основна причина – липса на каквато и да е яснота относно легитимността на формата, в който ще се водят консултации с гражданските организации по една от най-важните теми на актуалния дневен ред на обществото. Фактът, че 42 НС в настоящия момент не успява да функционира говори еднозначно, че всякаква форма на обсъждане на предложения на гражданските организации е невъзможна.

Заявяваме готовност за диалог в момента, когато парламентарно представените политически сили ясно заявят ангажиментите си към него, посочат времевите рамки и обхват, в които той ще се провежда и ясно определят крайната му цел, включително и като дадат отговор на въпроса ще бъдат ли провеждани предсрочни избори.

Асоциация „Прозрачност без граници” ще продължи участието си в диалога само при поемане на ясен ангажимент от страна на политическите сили, че промените, които ще бъдат предмет на дискусията ще намерят своето реално законодателно приложение и консултациите няма да бъдат използвани за тясно партийни цели.

Припомняме, че Асоциация „Прозрачност без граници” изведе като приоритет следните предложения като инструмент за преодоляване на най-съществените дефицити в изборния процес: (1) съставяне и поддържане на точни и коректни избирателни списъци; (2) облекчаване на изискванията за регистриране и участие в изборния процес; (3) осигуряване на справедлив и равен достъп до медиите (безплатен достъп до обществените медии); (3) регламентиране на нови правомощия на изборната администрация; (4) разширяване приложението на модела на регионалните преброителни центрове; (5) изработване на правила за провеждането на предсрочни избори; (6) включване в изборния кодекс на методиката за изчисляване на резултатите от гласуването; (7) въвеждане на преференциално гласуване с нисък праг; (8) прецизиране на основни понятия в закона, включително относно статута на наблюдателите и определение за агитация (пълният текст на предложенията са публикувани на следния адрес www.transparency.bg ).

Всеки друг подход в създадената в страната ситуация би бил в разрез с интересите на гражданското общество.

 

София, 26 юни 2013 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA