Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Открито писмо на Асоциация “Прозрачност без граници” относно готвени промени в Закона за политическите партии, предвиждащи тежки ограничения за дейността на извънпарламентарните партии

Открито писмо на Асоциация “Прозрачност без граници” относно готвени промени в Закона за политическите партии, предвиждащи тежки ограничения за дейността на извънпарламентарните партии

27.06.2013 г.
Принтирай

ДО

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА

ПРОЕКТ НА НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС


Г-Н ХРИСТО БИСЕРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ


Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ГЕРБ


Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ


Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ


Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА АТАКА 

 

 

ОТКРИТО ПИСМО

на Асоциация „Прозрачност без граници”

относно готвени промени в Закона за политическите партии, предвиждащи тежки ограничения за дейността на извънпарламентарните партии

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Асоциация „Прозрачност без граници” категорично не приема начина, по който без дискусии и обществено обсъждане 42-то Народно събрание е на път да лиши извънпарламентарните партии с електорална подкрепа от държавна субсидия чрез отпадането на чл. 26 от Закона за политическите партии. Също толкова тревожно е и предложението за лишаване от правото да ползват възмездно помещения, държавна и общинска собственост.

Подобна крачка е неприемлива, защото засяга пряко основния принцип на всяка демокрация за политически плурализъм и равнопоставеност между политическите субекти.

Асоциация „Прозрачност без граници” винаги е поддържала позицията, че държавната субсидия е един от елементите, които най-пълно осигуряват възможност за прозрачност и контрол върху политическата дейност.

Подобно решение допълнително ще взриви възможността за максимално широко представителство на всички граждани чрез политически партии и ще върне системата на финансиране на политическия живот в зависимост от неясни корпоративни и олигархични интереси.

За Асоциация „Прозрачност без граници” остават неясни мотивите в подкрепа на подобно решение. В тежка финансово-икономическа ситуация почтеното политическо действие би било намаляване размера на държавната субсидия, а не изключването на извънпарламентарните партии.

Настояваме промените в законодателството за политическата дейност да се извършват при отчитане позициите и мнението на максимално широк кръг експерти и при ясен анализ на въздействието на всички фактори – забрана за финансиране от анонимни източници и юридически лица, ограничена възможност за финансиране от физически лица поради нисък социално-икономически статус и други компоненти.

С уважение:

КАЛИН СЛАВОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ

БЕЗ ГРАНИЦИ”