Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ПРОЗРАЧНОСТ И ПОЧТЕНОСТ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС: Доклад от наблюдението на изборите за народни представители в 42-то Народно събрание, проведени на 12 май 2013 година

ПРОЗРАЧНОСТ И ПОЧТЕНОСТ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС: Доклад от наблюдението на изборите за народни представители в 42-то Народно събрание, проведени на 12 май 2013 година

10.07.2013 г.
Принтирай

На 9 юли 2013 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ оповести окончателните резултати от проведеното наблюдение на изборите за 42 Народно събрание. В доклада от наблюдението, представен от експертите на Асоциацията, са откроени множество дефицити, както във функционирането на институциите, ангажирани с провеждането на честни и демократични избори, така и на самите участници в изборния процес – политически партии, коалиции и независими кандидати. Наблюдението е осъществено въз основа на изследователска методология от три компонента:

1) Пътна карта за работата на институциите;

2) Обществен договор за честни и демократични избори с участието на политическите партии;

3) Включено наблюдение в изборния ден, осъществено от 266 наблюдатели във всички избирателни райони.