Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » 15 ГОДИНИ TRANSPARENCY INTERNATIONAL BULGARIA – 15 ВЪПРОСА ЗА КОРУПЦИЯТА

15 ГОДИНИ TRANSPARENCY INTERNATIONAL BULGARIA – 15 ВЪПРОСА ЗА КОРУПЦИЯТА

15.10.2013 г.
Принтирай

24 години след началото на прехода към демокрация и свободна пазарна икономика корупцията продължава да е във фокуса на общественото недоволство, а страната ни е неизменна част от групата държави, в които стандартите за прозрачност и почтеност в политическия, обществения и икономическия живот са далеч от водещите световни и европейски практики.

През изминалите 15 години Transparency International – България алармираше политическата класа, медиите и обществеността за незавидните резултати, които страната получава в редица международни изследвания. Индексът за възприятие на корупцията (водещото международно проучване на TI, измерващо нивото на корупция в публичните институции в повече от 180 държави) показва ясно липсата на напредък в тази област – през почти целия изследван период индексът на България варира около едни и същи стойности, които са значително по-ниски от средната стойност на индекса за Европейския съюз. В рамките на ЕС България „традиционно” заема последните места в класацията, наред с Румъния и Гърция.

Другото значимо международно изследване  на TI – Световният корупционен барометър – допълва информацията относно общия антикорупционен климат в страната, очертан от Индекса.  Резултатите от Барометъра показват, че ниските общи стойности на Индекса се дължат на няколко проблемни сектора и институции. Въпреки полаганите усилия за реформи и противодействие на корупцията, все още не могат да бъдат достигнати стандартите за прозрачно, отчетно и ефективно функциониране на съдебната система, политическите партии, парламентът и системата на здравеопазването.

Днес Transparency International-България поставя на общественото внимание кръг от въпроси, на които обществото ни и политическата класа е крайно време да предложат ясни отговори.