Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ОТКРИТО ПИСМО на Асоциация „Прозрачност без граници” до Народното събрание относно проекта на нов Изборен кодекс

ОТКРИТО ПИСМО на Асоциация „Прозрачност без граници” до Народното събрание относно проекта на нов Изборен кодекс

31.10.2013 г.
Принтирай

В открито писмо до 42-то Народно събрание Асоциация „Прозрачност без граници” изрази силно безпокойство от забавения процес по приемането на нов Изборен кодекс. Технологичното време за неговото приемане изтича и поставя под риск адекватната подготовка на предстоящите избори за Европейски парламент. Необходимо е да се подчертае, че международните стандарти изискват  правилата за участие в изборите да са ясни не по-късно от 6 месеца преди датата на тяхното провеждане. Забавянето на Народното събрание създава реална опасност предстоящите през месец май 2014 г. избори за Европейски парламент да бъдат проведени по спорните правила на действащия закон.

Transparency International-България изразява и своята позиция по предложения проект на нов Изборен кодекс  като призовава парламентарно представените политически партии да положат усилия за постигане на консенсус по основен кръг от въпроси, които гарантират спазването на международно възприетите стандарти и поставят стабилна основа на изборния процес в страната.