Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно изработването на нов Изборен кодекс

Позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно изработването на нов Изборен кодекс

13.01.2014 г.
Принтирай

Във връзка с обсъждането на законопроекта за нов Изборен кодекс Асоциация „Прозрачност без граници” поставя още веднъж на вниманието на народните представители и българската общественост въпроса за нуждата от ясно политическо решение дали новите разпоредби ще се приемат в съответствие с международните стандарти, които изискват яснота на правилата за участие в изборите не по-късно от 6 месеца преди датата на тяхното провеждане.

На 31 октомври 2013 година Асоциация „Прозрачност без граници” се обърна с отворено писмо до ръководството на 42-то Народно събрание и на всички парламентарно представени партии, в което апелираше промените в изборното законодателство да бъдат извършени в рамките на есенно-зимната сесия на Народното събрание – не по-късно от 20 декември 2013 година.

Вместо това, Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс тепърва предстои да проведе своето заседание, да приеме правила и да избере нов Обществен съвет по неясни критерии.

Предвид опита от работата на Обществения съвет към Временната комисия за изработване на проект за Изборен кодекс, Асоциация „Прозрачност без граници” няма да представи свои експерти за участие в новия Обществен съвет. Изработеното от експертите на Асоциация „Прозрачност без граници” становище по проекта за нов Изборен кодекс на базата на непосредствено наблюдение на работата на институциите във връзка с провеждането на предсрочните парламентарни избори през 2013 година е публично известно и подкрепено с достатъчно аргументи.

Като организация, която разполага с дългогодишна експертиза и опит в областта по превенция на корупцията и конкретно – в сферата на гражданския мониторинг на изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници” счита, че следва да даде своя принос в обсъжданията, провеждани в рамките на заседанията на самата Временната комисия за изработване на проект за Изборен кодекс.

Асоциация „Прозрачност без граници” се придържа към установената политика за неучастие в предварително институционализирани форми на обществено обсъждане, които имат за единствена цел да създадат легитимност.

София, 13 януари 2014 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONALBULGARIA