Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Отворено писмо на Асоциация “Прозрачност без граници” във връзка с обсъждането на Изборен кодекс

Отворено писмо на Асоциация “Прозрачност без граници” във връзка с обсъждането на Изборен кодекс

12.02.2014 г.
Принтирай

Националното представителство на Transparency International за България – Асоциация „Прозрачност без граници”, за пореден път изразява силното си безпокойство от очевидната невъзможност на политическите партии, представени в 42-то Народно събрание, да постигнат консенсус за приемането на нови правила в изборния процес. Тревога будят и сериозните нарушения на принципите на прозрачност и опитът обсъждането и приемането на предложените промени да стане „на парче“  и „в движение“, без да е представен финален вариант на разглежданите предложения.

Нашата оценка е, че избраният подход компрометира първоначалната идея за обществено обсъждане с цел постигане на консенсус по ключови въпроси. Съществува реална опасност да не се постигнат съществени изменения в действащото изборно законодателство, които да доведат до реални промени в начина, по който се провеждат избори в България в последните години.

Въпреки че дискусията за изработване на нов Изборен кодекс продължи 8 месеца, се намираме в ситуация, при която няма яснота по основните правила, по които ще се проведат предстоящите избори за представители в Европейския парламент.

Нещо повече – дискусиите в Народното събрание от последните дни показват, че народните представители не са в състояние да дадат адекватен отговор на сериозните проблеми и да разгледат проблемите в изборното законодателство в тяхната цялост.

Начинът, по който се приемат изборните правила – на части и без виждане за цялостната концепция на закона и неговата философия, са неприемливи. Този подход показва и че опасенията, които Асоциация „Прозрачност без граници” изрази в отворено писмо още през октомври 2013 година, се сбъдват. Време за приемане на нов Изборен кодекс и за създаването на нова изборна администрация преди изборите за Европейски парламент през май 2014 година вече няма.

Нашата позиция е че изборните правила следва да бъдат ясни за гражданите, кандидатите и институциите в достатъчно дълъг (поне 6-месечен) срок преди провеждането на избори. Тя се споделя от водещи международни организации и е отразена в практиката на Европейския съд по правата на човека.

Считаме, че новият Изборен кодекс следва да се прилага след изборите за Европейски парламент през май 2014 година.

Част от приетите на второ четене правила бележат отстъпление от постигнат широк обществен консенсус за решаване на ключови проблеми в изборния процес – политически безпристрастна професионална ЦИК, преференциално гласуване с нисък праг, по-справедливо отразяване на кампаниите на кандидатите в медиите и други.

Призоваваме парламентарно представените партии да надмогнат тясно партийните си интереси, като се съобразят с исканията на българските граждани и с препоръките на българските и международните граждански организации.

Асоциация „Прозрачност без граници” продължава да настоява за:

1)  Избор на ЦИК въз основа на професионален принцип, политическа неутралност, с гарантирана публичност и прозрачност при номинирането и избора на членове на ЦИК, с подчертан експертен капацитет и функциониращо обучително звено към ЦИК.

2)  Промяна на подхода за съставяне на избирателните списъци – избирателен регистър, основан на данните по настоящ адрес на избирателите, който позволява актуализиране на списъците и изчистване от „мъртви души”.

3)  Справедлив и равнопоставен достъп на кандидатите до медиите, който да позволи на гражданите да направят информиран избор – безплатен достъп до обществените медии; възможност за безплатни участия в търговските медии; обозначаване на платените участия.

4)  Въвеждане на преференциално гласуване, с праг на преференция, който да осигури реална възможност на избирателите да влияят върху партийните предложения за съставяне на кандидатските листи.

5)  Определяне на ясни процедури за контрол и отговорност на институциите при изработването, отпечатването и съхранението на бюлетините и останалите изборни книжа.

6)  Прилагане на Регионалните преброителни центрове като модел за прозрачно отчитане на резултатите от гласуването, който ограничава възможностите за контролиране на вота и манипулации при броенето.

Считаме, че дискусията за нов Изборен закон трябва да продължи, като изборните правила се изработят в спокойна обстановка и дадат адекватен отговор на значимите проблеми в изборния процес.

София, 12 февруари 2014 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BULGARIA