Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Позиция на Асоциация „Прозрачност без граници” относно избора на нова Централна избирателна комисия

Позиция на Асоциация „Прозрачност без граници” относно избора на нова Централна избирателна комисия

10.03.2014 г.
Принтирай

Срокът за номинации на кандидатури за членове на ЦИК от страна на неправителствени организации изтича на 11 март 2014 г. През изминалите 9 месеца Асоциация „Прозрачност без граници” неколкократно призоваваше Народното събрание да изработи своевременно изборни правила, които осигуряват достатъчно време за ефективна подготовка и провеждане на предстоящите избори за Европейски парламент. За съжаление, отново станахме свидетели на промени в последния момент, които не отговарят на основните критики на експертите и на съществените искания на българските граждани.

Една от малкото промени в новия Изборен кодекс е избирането на нова Централна избирателна комисия по публична процедура, с възможност за предложения и от неправителствени организации, отправени чрез народните представители и парламентарните групи. Същевременно, тази разпоредба не бе доразвита в правила, които да дадат възможност за прозрачен и конкурентен подбор, основан на задълбочено представяне и обсъждане на професионалните качества на предлаганите кандидати. Освен че не следват логиката на закона и откриват повече въпроси, отколкото решават, приетите процедурни правила за предложения за състав на ЦИК не дават и достатъчни гаранции за сериозен подход и отчитане на предложенията на гражданските организации. Предвидените разпоредби определят, че Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения провежда изслушване на предложените кандидати. Същевременно, не са предвидени никакви практически последици от подобно публично изслушване. Създава се усещането за формално привличане на представители на гражданското общество за допълнителна легитимация  на процеса и на състава на ЦИК.

Считаме, че изключително кратките срокове за номиниране, обсъждане и изслушване на кандидатурите и запазването на политическия принцип при конституиране на ЦИК не могат да осигурят задължителните характеристики на процедура по избор, която да се нарече публична, прозрачна и освободена от политически пристрастия. Не става ясно на какъв принцип отделни народни представители или парламентарни групи ще припознаят една или друга кандидатура на неправителствения сектор, за да я представят в по-нататък в процеса по избор.

Асоциация „Прозрачност без граници” ще продължи да наблюдава всички ключови аспекти на изборния процес, в това число и процедурата по номинация и избор на членове на ЦИК, като предоставя своите предложения на институциите и информира българските граждани за констатациите от своето гражданско наблюдение.

Следвайки стандартите на международната организация Transparency International, които определят основното правило, че независимите наблюдатели не могат да участват със свои представители в институциите, чиято дейност наблюдават, Асоциация „Прозрачност без граници” няма да прави номинации за членове на ЦИК, но ще запази своята активност чрез експертни предложения и граждански натиск върху институциите.

София, 10 март 2014 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA