Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Избори за Европейски парламент 2014: Срокове за избирателя

Избори за Европейски парламент 2014: Срокове за избирателя

28.04.2014 г.
Принтирай

 

 

 

 

       СРОК

               БЕЛЕЖКИ

 

 

ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА

 

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

 

29. 04. 2014

 

(не по-късно от 25 дни преди изборния ден)

 

В електронен формат заявление може да бъде подадено на

https://www.cik.bg/register

 

ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА

 

 

Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

 

 

 

 

06. 05. 2014

 

(не по-късно от 18 дни преди изборния ден)

 

Оповестения списък ще може да бъде проверен след срока за публикуване на страницата на МВнР или на страницата на дипломатическото и консулско представителство в съответната страна.

 

 

ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА

 

 

 

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

 

 

 

 

06. 05. 2014

 

(не по-късно от 18 дни преди изборния ден)

 

Адресите на образуваните секции във всяка една страна ще могат да бъдат проверени на страницата на МВнР или на страницата на дипломатическото и консулско представителство в съответната страна след срока за образуване.

 

ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

 

 

 

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно са поискали да заменят постоянния с настоящия си адрес.

 

04.05.2014

 

(не по-късно от 20 дни преди изборния ден)

 

СИК с подвижна избирателна кутия се назначава когато са подадени повече от 10 заявления за територията на населеното място. Ако е назначена СИК за подвижна урна без Вие да сте подали заявление, можете да поискате да гласувате с подвижна урна до 19.05. 2014. ( 5 дни преди изборния ден).

 

ЗАМЯНА НА ПОСТОЯНЕН С НАСТОЯЩ АДРЕС

 

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

 

 

10.05.2014

 

(не по-късно от 14 дни преди изборния ден)

 

Заявлението се подава в общинската администрация

 

НАБЛЮДАТЕЛИ

 

 

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и НА НАБЛЮДАТЕЛИ

 

 

10. 05. 2014

 

(не по-късно от 14 дни преде изборния ден)

 

 

NB! Наблюдатели могат да бъдат регистрирани до деня на изборите, но ако ще извършват наблюдение на избирателен участък отдалечен от участъка на регистрация, те ще трябва да започнат наблюдение след като гласуват или да изберат да не гласуват.

 

ПРОВЕРКА НА ЗАПИС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

 

 

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица

 

 

 

 

 

14.05. 2014

 

(не по-късно от 10 дни преди изборния ден)

 

Ако намерите името си в този списък, можете да обжалвате лишаването Ви от избирателни права пред РИК

 

ПРОВЕРКА НА ЗАПИС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

 

 

 

Последен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2014

 

(не по-късно от 7 дни преди изборния ден)

 

Това е последния срок за корекции на избирателния списък. Остава възможността да бъдете дописан в изборния ден, но в случай, че името Ви е попаднало в списъка на заличените лица, ще е необходимо да потърсите удостоверение от общинската администрация.