Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация “Прозрачност без граници” ще подпише Антикорупционен договор с представители на партиите участници в изборите за Европейски парламент – 2014

Асоциация “Прозрачност без граници” ще подпише Антикорупционен договор с представители на партиите участници в изборите за Европейски парламент – 2014

12.05.2014 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” организира официално подписване на Антикорупционен договор между представителите на всички партии във връзка с провеждането на предстоящите избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г.. Събитието ще се състои на 13  май 2014 г, от 11.00 часа в зала „Роял“ в „Шератон София Хотел Балкан“.

Антикорупционният договор е инициатива на международната организация Transparency International, която цели да гарантира прозрачност, отчетност и почтеност на европейските институции, политики и законодателство.

Подписването на антикорупционния договор за Евроизбори 2014  е необходимо, след като с доклада на Европейския съюз за борба с корупцията за 2013 г. бе посочено, че корупцията остава сериозен проблем в страните-членки и в тази насока са необходими спешни действия. Като организация, която от години следи провеждането на честни избори в страната ни, с подписването на антикорупционния договор Асоциация “Прозрачност без граници“ приканва българските партии да се ангажират да противодействат корупцията и да гарантират прозрачност, отчетност и почтеност на европейските институции, политики и законодателство в рамките на следващия мандат на Европейския парламент.

Европейският парламент има ключова роля и приканваме всички участници в изборите за нов Европейски парламент да се присъединят към Антикорупционния договор и да дадат своя принос в изграждането на по-ефективни европейски институции, които работят в интерес на гражданите.

Асоциация „Прозрачност без граници” и Transparency International поемат трайния ангажимент активно да наблюдават изпълнението на поетите ангажименти и да информират своевременно обществеността и медиите в рамките на целия мандат на новия Европейски парламент.

12 май 2014 г, гр. София

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BULGARIA