Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация “Прозрачност без граници” се оттегля от участие в Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Асоциация “Прозрачност без граници” се оттегля от участие в Обществения съвет към Централната избирателна комисия

15.05.2014 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” прие да участва в Обществения съвет към ЦИК, за да допринесе за осъществяването на граждански контрол върху работата на институциите, ангажирани в процеса на подготовка и провеждане на избори и да оказва съдействие на гражданите за тяхното пълноценно и информирано участие в изборния процес.

Участвахме във всички заседания на Обществения съвет, проведени до момента. Направихме редица предложения и поставихме важни въпроси, свързани с:

  • Едностранното установяване на правилата на работа на Обществения съвет от страна на ЦИК;
  • Проблеми, свързани с обученията на РИК;
  • Непрозрачна процедура за избор на доставчик за експерименталното машинно гласуване;
  • Опасения за опорочаване фигурата на независимия наблюдател.

Асоциация „Прозрачност без граници” като част от Обществения съвет не получи от Централната избирателна комисия адекватен отговор на нито едно от тези предложения.

Във взаимодействието между Обществения съвет и Централната избирателна комисия ясно се очертава: липсата на обратна връзка; липсата на възможност за консултиране на проекти на решения на ЦИК и за планиране на дейности по подготовката на предизборната кампания; практическо отсъствие на публичност на мненията и позициите на организациите, членуващи в Съвета.

Липсата на ефективен механизъм за взаимодействие и координация между ЦИК и Обществения съвет не позволи пълноценно включване на професионалния капацитет и опит на членуващите граждански организации в подпомагане подготовката на изборите за Европейски парламент.

Асоциация „Прозрачност без граници” ще продължи да поддържа конструктивния диалог, установен между представителите на гражданските организации в Обществения съвет.

15 май 2014 година, гр. София

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL-BULGARIA