Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Описание на изборните нарушения

Описание на изборните нарушения

19.05.2014 г.
Принтирай

В изпълнение на поетия обществен ангажимент за осигуряване на достъпна информация до българските гласоподаватели, Асоциация „Прозрачност без граници” изготви описание на основни изборни нарушения, които представляват престъпление според действащите Изборен кодекс и Наказателен кодекс. Документът може да бъде изтеглен от тук