Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Открито писмо от Асоциация “Прозрачност без граници” във връзка с изборния ден

Открито писмо от Асоциация “Прозрачност без граници” във връзка с изборния ден

23.05.2014 г.
Принтирай

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НАБЛЮДАТЕЛИ И ГРАЖДАНИ,

Асоциация „Прозрачност без граници“ вече няколко месеца следи с внимание процеса на подготовка на изборите за членове на Европейския парламент – 2014. Смятаме, че основна гражданска и политическа задача на всички ангажирани в този процес институции, партии, неправителствени организации и медии, е да положим максимални усилия за провеждането на свободни, демократични и честни избори.

Обръщаме се към всички представители на гражданското общество и призоваваме за вашето повишено внимание и изразяване на категорична позиция на непримиримост към всички негативни явления в изборния ден, които биха могли да компрометират демократичния процес и изразяването на свободната воля на гражданите:

Организационно-технически нарушения, които имат пряко отношение към почтеността в изборния процес, например:

 • Отваряне на избирателна секция в началото на изборния ден без присъствие на регламентирания брой членове на СИК и на представител на МВР.
 • Нередности и нарушения при работата на членовете на СИК с избирателния списък и списъка на заличените лица.
 • Предварително откъсване на бюлетини от кочана.
 • Член на СИК пропуска да откъсне номера на бюлетината в долния десен ъгъл преди пускането й в урната.
 • Нередности, свързани със сгъването на бюлетината и запазване тайната на вота.
 • Член на СИК пропуска да постави втория печат върху бюлетината след гласуване.
 • Изчитане на лични данни на глас, вкл. ЕГН на избиратели, от страна на членовете на СИК при проверка в избирателния списък.
 • Допускане на гласуване с придружител под предлог неграмотност.
 • Нарушения на изборното законодателство при преброяване на гласовете и отчитане на действителността и недействителността на вота.
 • Нарушения на изборното законодателство при отчитане на преференциалния вот.
 • Допускане на нарушения при попълването на секционния протокол, вкл. неправомерно нанасяне на поправки в секционния протокол.
 • Отстраняване на наблюдатели и застъпници при броене на бюлетините.
 • Неосигуряване пряка видимост на наблюдателите, застъпниците или медиите при преброяването на бюлетините.
 • Присъствие на служители на органите на реда в изборното помещение без за тяхното съдействие изрично да е потърсено съдействие от председателя на СИК и това да е отразено в протокола.

Неправомерно поведение на наблюдатели

 • Неправомерно легитимиране на наблюдатели пред секционната комисия.
 • Присъствие на повече от един наблюдател от една и съща организация в изборното помещение.
 • Неправомерни действия от страна на наблюдателите, вкл. оказване на въздействие върху работата на членовете на СИК или върху граждани, и др.
 • Неправомерни действия от страна на наблюдателите при преброяване на бюлетините. Само СИК има право да установи кой глас е действителен или не.

Неправомерно поведение на застъпници

 • Неправомерно легитимиране на застъпници пред секционната комисия
 • Присъствие на повече от един застъпник от една и съща партия/коалиция в изборното помещение.
 • Присъствие на голям брой застъпници на един кандидат пред изборното помещение или в близост до него.
 • Неправомерни действия от страна на застъпниците, вкл. оказване на въздействие върху работата на членовете на СИК или върху граждани, и др.
 • Неправомерни действия от страна на застъпниците при преброяване на бюлетините. Само СИК има право да установи кой глас е действителен или не.

 

Форми на купуване на гласове

 • Раздаване на пари пред избирателната секция или в близост до нея.
 • Предлагане на пари на избирателите, които влизат в избирателната секция.
 • Раздаване на храна или други продукти срещу гласуване.
 • Сигнали за конкретни суми, предлагани за гласуване.
 • Изплащане на дълго забавени заплати или други възнаграждения.
 • Опрощаване на дългове на избиратели срещу гласуване.
 • Оповестяване на „тарифи” за гласуване.
 • Обявяване на намаления, промоции и други срещу гласуване.
 • Обявяване на готовност за продаване на гласове.

Форми на контролиран вот

 • Заплахи с уволнение и други финансови санкции.
 • Присъствие в близост до избирателната секция на лица без обозначителни знаци, които наблюдават поведението на избирателите.
 • Масово присъствие на автомобили с различна от местната регистрация в квартали на населеното място или пред избирателните секции.
 • Превоз на групи от избиратели до изборните секции.
 • Групово гласуване на лица, които очевидно не са роднини или близки помежду си.
 • Едно и също лице придружава няколко гласоподаватели до изборната секция (повече от 2 пъти).
 • Събиране на лични карти на избиратели.
 • Съставяне / използване на списъци с лични данни на избирателите.
 • Разпитване на избирателите, които са упражнили правото си на глас за кого са гласували (без анкетьорите на оторизираните социологически агенции)
 • Допускане на изборни книжа с белези или други обозначения, които биха могли да се възприемат като указващи гласуване за една или друга листа.
 • Изнасяне на бюлетини от избирателната секция.
 • Раздаване на бюлетини в близост до избирателната секция.
 • Заснемане на бюлетина в тъмната стаичка.
 • Разкриване тайната на вота от избирател (показване на бюлетината пред членовете на комисията или пред застъпник, др.).
 • Установяване на прекомерно висок брой на недействителни бюлетини (повече от 3 % от общия брой подадени бюлетини в избирателната секция).

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте на компетентните органи. Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава да поддържа и в изборния ден безплатна телефонна линия за сигнали – 0800 11 224

На сайта samizbiram.bg можете да намерите пълна информация за възможните нарушения и престъпления против избирателните права и към кои органи да се обръщате ако забележите такива.

Ние всички заслужаваме честни избори и достойни представители в Европейския парламент!

 
             23 май 2014 г., гр. София

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“  

TRANSPARENCY INTERNATIONAL-BULGARIA