Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ С ФИГУРАТА НА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ И ОПАСЕНИЯ ЗА ТАЙНАТА НА ВОТА

ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ С ФИГУРАТА НА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ И ОПАСЕНИЯ ЗА ТАЙНАТА НА ВОТА

25.05.2014 г.
Принтирай

Наблюдението на изборите за Европейски парламент показва същите нередности, които се регистрират години наред.

Основните проблеми, за които сигнализират гласоподавателите на безплатната телефонна линия на Асоциацията 0800 11 224 на първо място включват организационните нарушения – проблеми със сгъването на бюлетината, предварително откъснати бюлетини от кочана, заличени лица в избирателни списъци, макар никога да не са променяли адресната регистрация. Като редовна практика на СИК се очертава откъсването на перфорирания ъгъл с номера на бюлетината, преди да се даде на избирателя и след това не се сравнява с номерата в кочана, преди пускане в урната.

Една четвърт от всички постъпващи в Асоциация „Прозрачност без граници“ сигнали се отнасят до различни форми на контролиран вот: регистрирано присъствие на известни „дилъри на гласове“ пред СИК (Шумен), поставен образец на бюлетина в тъмната стаичка, която е маркирана за дадена партия (Карлово), едно и също придружаващо лице за всички гласоподаватели (Дупница), кмет или кметски наместник непосредствено контролира гласуването (Плевенска област). Гражданин сигнализираха и за нови форми на оказване на въздействие върху вота – членове на СИК връчват на гласоподавателите бюлетина с маркиран избор, която да бъде пусната в урната (село Долно Дряново).

Като опасна нова практика се очертават сигнали, че членове на СИК изискват от наблюдателите предварително да се подпишат, че са получили копие на секционния протокол от изборния ден още при откриване на секцията. „Прозрачност без граници“ незабавно е сигнализирала Централната избирателна комисия.

Постъпват сигнали за неправомерно поведение на наблюдатели: присъствие в изборното помещение на повече от 1 наблюдател от гражданска организация, сигнали за невъзможността за контрол на броя наблюдатели от една и съща организация в изборното помещение, наблюдатели без обозначителни знаци. Налице са и случаи на отказан достъп на наблюдатели до отварянето на изборната секция и началото на изборния ден.

Прозрачност без граници до момента е подала 10 сигнала до компетентните органи – Централна избирателна комисия, Районни избирателни комисии, Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата.

Типология на получените сигнали за нарушения от Асоциация „Прозрачност без граници“ към 12:00 ч.

http://diagrams.samizbiram.bg/

 

25.05.2014

АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA