Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация „Прозрачност без граници” благодари за подкрепата и усилията на всички наблюдатели и местни граждански организации

Асоциация „Прозрачност без граници” благодари за подкрепата и усилията на всички наблюдатели и местни граждански организации

28.05.2014 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” благодари за подкрепата и усилията на всички наблюдатели и местни граждански организации, които се включиха в кампанията за наблюдение на изборите за Европейски парламент – 2014. Това беше поредна кампания за наблюдение на изборния процес от 2001  година насам, проведена по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници” и целяща да разкрие и ограничи изборните нарушения, които оказват неправомерно въздействие върху правото на свободен и честен избор на българските граждани.

С помощта на нашите наблюдатели и тяхното присъствие в изборния ден имахме възможността да регистрираме част от опитите за нарушения и да сигнализираме за това отговорните институции.

Въз основа на получените резултати Асоциация „Прозрачност без граници” се ангажира да изработи предложения за промени в изборното законодателство и в работата на институциите, които организират избори в България.