Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

05.06.2014 г.
Принтирай

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” публикува първи обобщени резултати от своето наблюдение на изборите за Европейски парламент. Текстът на предварителния доклад можете да изтеглите от сайта на Асоциация „Прозрачност без граници”: www.transparency.bg и www.samizbiram.bg. Финалният доклад с резултатите от наблюдението ще бъде публикуван в съответствие с международните стандарти до края на месец юни 2014 година.

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Резултатите от наблюдението на изборите, проведени на 25 май 2014 година, показаха задълбочаване на проблемите в изборния процес, които бяха констатирани от Асоциация „Прозрачност без граници” в предходни инициативи за мониторинг на изборния процес. За пореден път въпреки новото изборно законодателство и заявките за нов подход в работата на изборната администрация, гражданското наблюдение на Асоциация „Прозрачност без граници” показа наличието на остри проблеми в изборния процес, които компрометират неговия открит и демократичен характер. Сред тях следва да бъдат изведени на преден план следните: 1) Неспазването на стандартите за устойчивост и предвидимост на изборните правила и честата смяна на изборното законодателство създават предпоставки за сериозни организационни проблеми при подготовката и провеждането на изборите. Приемането на изцяло нов Изборен кодекс 80 дни преди изборите за Европейски парламент и извършването на промени в закона след официалното насрочване на датата за тяхното провеждане създадоха непреодолими пречки пред ефективната работа на институциите, които имат основна отговорност за тяхното провеждане. Извършените промени по отношение на ключови компоненти, каквито са конституирането на изборната администрация, вида и съдържанието на бюлетината, компрометират дейността на институциите и легитимността на изборното законодателство като стабилен фундамент на демократичния процес. За съжаление се потвърди едно от основните предупреждения на Асоциация „Прозрачност без граници” – че законодателните промени, извършени в последния момент, ще доведат до повишаване на риска от организационни нередности и нарушения, и ще създадат затруднения за всички участници в изборния процес – изборната администрация, политическите партии и кандидатите, наблюдателите, както и всички други субекти, които имат роля в изборния процес. 2) Липсата на ефективно противодействие на сериозни престъпления срещу избирателните права на гражданите, като купуването и продаването на гласове, оказването на незаконосъобразен натиск върху избирателите, разкриването на тайната на вота и т.н., доведе до увеличаване на случаите на така наречения „контролиран вот”. Основни предпоставки за това са формализмът в правилата за разследване и събиране на доказателства за извършени престъпления срещу политическите права на гражданите, както и неефективната работа на правоохранителните и правораздавателните институции. Журналистическите разследвания за оказван натиск от работодатели върху работници, разкритите заплахи за уволнения и лишаване от основни социални придобивки, излъчените записи на купувачи и продавачи на гласове за пореден път се оказаха недостатъчни за институциите, които разполагат с целия инструментариум от законови правомощия, за да разкрият и накажат тези престъпления. 3) През 2014 година се потвърди и предупреждението на Асоциация „Прозрачност без граници”, че има потенциал за злоупотреба със статута на независимия наблюдател. През изминалата предизборна кампания станахме свидетели на заобикаляне и дискредитиране на принципите за независимо гражданско наблюдение чрез регистриране на организации, които са свързани с политически на организации. Допълнителен компрометиращ фактор се оказаха подозренията за официално купуване на избиратели чрез тяхното регистриране като наблюдатели. Тези проблеми не могат да останат встрани от вниманието на Асоциация „Прозрачност без граници”, защото рушат доверието към автентични граждански организации, които се придържат стриктно към международните стандарти за независим граждански мониторинг. Поради тази причина ще настояваме да бъдат взети адекватни мерки за пресичане на опитите за злоупотреба със статута и функциите на независимите наблюдатели. 4) Системата за финансиране на предизборните кампании запазва основни дефицити, сред които: – липса на текущ контрол върху финансирането на предизборните кампании; – включване на средства с неясен произход чрез предоставяне на дарения на максимална стойност от граждани, които не разполагат с финансови възможности за щедри дарения; – липса на публичност за последиците от извършваните проверки за произход на декларираните дарения. 5) Въпреки извършените промени относно медийното отразяване, осигуряващи безплатни участия в медиите и свобода на редакционната политика, медийната среда в страната предизвиква сериозна загриженост. В рамките на тази кампания бе констатирано системно публикуване на компрометиращи материали и провеждане на негативни кампании, насочени срещу политически опоненти, без да е изяснено кой заплаща и каква е стойността на тези материали.

За допълнителна информация: Асоциация “Прозрачност без граници” Transparency International – Bulgaria тел.: 02 986 79 20, факс: 02 986 78 34 e-mail: mbox@transparency.bg www.transparency.bg