Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Transparency International призовава членовете на Европейския парламент да включат темата за борбата с корупцията в дневния ред на институцията

Transparency International призовава членовете на Европейския парламент да включат темата за борбата с корупцията в дневния ред на институцията

01.07.2014 г.
Принтирай

Брюксел, 1 юли 2014: Transparency International използва повода на първото заседание на новия Европейски парламент да призове членовете на институцията да установят нови стандарти на прозрачност и почтеност в рамките на предстоящия 5-годишен мандат. Към момента 93 членове на ЕП и 19 национални политически партии са подписали Антикорупционния договор на Transparency International, [http://anticorruptionpledge.eu/static/pledge.pdf], като се ангажират с  ясно изразени принципи за прозрачност и почтеност в законодателната дейност на ЕС, противодействие на корупцията при използването на европейски средства, както и по-добра защита на лицата, сигнализиращи за злоупотреби в ЕС. Пълният списък на евродепутатите, които са подписали Антикорупционния договор, е публикуван на интернет страницата на инициативата [http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2014/06/2014-06-30-Pledge-signatories_FINAL.pdf].

Залозите са високи”, подчерта директорът на представителството на Transparency International в Брюксел. „Способността на ЕС да се противопостави ефективно на корупцията ще има голямо значение за това дали следващите 5 години ще бъдат период на възстановяване или стагнация. Необходимо е обществените политики и публичните финанси да бъдат използвани не за частни, а за обществени цели. Европейският парламент се доказа като ефективен политически участник и сега е необходимо да използва своята тежест в борбата срещу корупцията в ЕС.”

Според Европейската комисия загубите от корупция в ЕС се оценяват на 128 милиарда евро годишно. Скорошно изследване на Transparency International относно степента на почтеност на европейските институции ясно подчертава основни дефицити, свързани с прозрачността в законодателните процеси на европейско ниво, включително липсата на задължителен регистър на лобистката дейност, както и липсата на информация относно ключови преговори между самите законодатели и участници в процеса.

„Почтеността на общоевропейската законодателната дейност трябва да бъде отвъд всякакво съмнение”, посочи Долан. „Ето защо ние изискваме от Парламента под председателството на Мартин Шулц да последва примера на депутатите, които подписаха Антикорупционния договор, за да бъде ясно кой има влияние при създаването на политиките на ЕС. Така нареченото „законодателно досие“ (legislative footprint), описващо съответния принос, получен при изработването на дадена законодателна инициатива, трябва да бъде неразделна част от всеки доклад на ЕП, [1]”.

Пояснение:

[1] Законодателното досие е документ, идентифициращ всеки принос от заинтересовани страни. Публикува се като приложение към законодателните доклади и предоставя информация по какъв начин заинтересованите страни са допринесли за разработването на законодателство. Досието гарантира, че влиянието на дадени заинтересовани страни при изготвянето на политики не е непропорционално, което в противен случай би могло да доведе до злоупотреба с него.

За допълнителна информация:                                  

Карл Долан

Директор

Tел:: +32 2 893 2455

E-mail: cdolan@transparency.org

www.transparencyinternational.eu

Асоциация „Прозрачност без граници”

Тел:: +359 2 986 77 13, 986 79 20

Е-mail: mbox@transparency.bg

www.transparency.bg