Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Доклад от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Доклад от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

31.07.2014 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” публикува финален доклад от наблюдението си върху подготовката и провеждането на изборите за членове на ЕП на 25 май 2014 година. Основните констатирани слабости са свързани с неспазването на стандартите за устойчивост и предвидимост на изборните правила, дискредитиране на принципите за независимо гражданско наблюдение, както и липса на ефективно противодействие на сериозни престъпления срещу избирателните права на гражданите, като купуването и продаването на гласове, оказването на незаконосъобразен натиск върху избирателите.

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за ефективно ангажиране на институциите, експертната общност и гражданското общество с конкретни мерки за преодоляване на констатираните дефицити:

  • Организационни мерки в системата на правоохранителните институции, така и промени в законодателството, които ограничават формализма при извършване на процесуално-следствени действия и събиране на доказателства за престъпления срещу избирателните права на гражданите;
  • Въвеждане на Регионални преброителни центрове като средство, което възпрепятства осъществяването на контрол върху вота на избирателите;
  • Развитие на капацитета на изборната администрация на регионално и локално ниво;
  • Усъвършенстване на процедурите за регистриране на граждански организации като наблюдатели на изборния процес в посока създаване на гаранции за спазване на принципи, свързани с професионализма, почтеността и политическата независимост на гражданските организации наблюдатели;
  • Осъществяване на ефективен и своевременен контрол върху финансирането на предизборните кампании, който да позволява контрол за спазване на правилата за финансиране по време на кампанията и принудителни административни мерки, които водят до своевременно прекратяване на нарушенията.

Със стойност 3,68 Индексът на прозрачност на финансирането на кампанията на изборите за членове на Европейски парламент през 2014 година бележи най-ниска стойност от 2007 година насам. Индексът се базира на методология, разработена от Асоциация „Прозрачност без граници“ и се основава на три компонента – обществени оценки за нивото на прозрачност при финансирането на предизборните кампании, отчетност на участниците в изборите и публичност на информацията относно финансирането на предизборните кампании (предоставен достъп до финансовата документация).