Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » НЕОБХОДИМИ СА СВОЕВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ДИАЛОГ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ИЗБОРИТЕ

НЕОБХОДИМИ СА СВОЕВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ДИАЛОГ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ИЗБОРИТЕ

18.08.2014 г.
Принтирай

Новият Изборен кодекс предвиди създаването на постоянен Обществен съвет, който да наблюдава работата на ЦИК и да си взаимодейства с нея. След сформирането на служебното правителство бе обявена идеята за създаване на Граждански борд.  Министърът на вътрешните работи анонсира идеята за създаване на друг граждански борд, пред който да бъде представена работата на МВР. Към настоящия момент Общественият съвет функционира формално, а все още няма действия за сформирането на Граждански борд, нито има информация относно неговия състав и обхвата на неговата дейност. Същевременно текат важни срокове и се извършват действия, свързани с подготовката на предстоящите избори.

Като организация, ангажирана в наблюдението на изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници” счита, че в оставащия кратък период за подготовка на изборите намаляват възможностите за ефективно мобилизиране и използване на енергията и експертизата на гражданските структури.

За неправителствените организации, готови да дадат своя принос, остават без отговор важни въпроси: Как да информираме обществото за предприетите действия и предизвикателства пред изборния процес, при условие че все още няма създадени механизми за ефективен диалог? Каква е рамката и форматът, в които следва да водим диалог с институциите, които подготвят изборите? По какъв начин можем да споделим експертизата, с която разполагаме?

Призоваваме институциите да предприемат действия, които не се основават на формализъм във взаимодействието с гражданските структури и които създават реални условия за включване на тяхната експертиза и предложения в подготовката на предстоящите избори.

Към настоящия момент са анонсирани много формати за консултации с гражданското общество, но нито един не е работещ. Считаме, че дефицитът на време и ниското доверие в изборния процес налагат предприемането на своевременни и адекватни действия.

София, 18 август 2014 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA