Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Избори за 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 година: Срокове за избирателя

Избори за 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 година: Срокове за избирателя

19.08.2014 г.
Принтирай

ДЕЙСТВИЕ

 ПРОЦЕДУРА

 КРАЕН СРОК

 ДАТА

ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

09.09.2014 г.

ЗАМЯНА НА ПОСТОЯНЕН С НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

20.09.2014 г.

ПРОВЕРКА НА ЗАПИС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица.

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

24.09.2014 г.

ПРОВЕРКА НА ЗАПИС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

 

 не по-късно от 7 дни   преди изборния ден

27.09.2014 г.