Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Асоциация “Прозрачност без граници” предлага на политическите партии, регистрирани за участие в парламентарните избори, Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България

Асоциация “Прозрачност без граници” предлага на политическите партии, регистрирани за участие в парламентарните избори, Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България

01.09.2014 г.
Принтирай

На 8 септември 2014 година (понеделник), от 11.00 часа, в зала „Средец”, хотел „София хотел Балкан”(„Шератон”) ще бъде сключен Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България. Документът е разработен от Асоциация „Прозрачност без граници”, която ще осъществи независимо гражданско наблюдение на предстоящите избори съвместно с неправителствени организации от страната, обединени в Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес.

Целта на договора е да ангажира политическите партии не само с краткосрочни действия за ограничаване на нередностите в изборния процес, но и с дългосрочни мерки за противодействие на политическата корупция.

С участието си политическите партии се ангажират:

  • Да не компрометират статута на независимото гражданско наблюдение, като регистрират партийни членове, симпатизанти или „платени гласоподаватели” като наблюдатели от името на граждански организации.
  • Да осъществяват вътрешнопартиен и взаимен контрол между партиите за спазване на избирателните права на гражданите и да сигнализират институциите за опити за купуване на гласове и упражняван натиск върху избирателите.
  • Да повишат компетентността на своите представители в избирателните комисии чрез провеждането на допълнителни обучения относно правилата на изборния процес.
  • Да осигурят по-висока прозрачност при финансирането на предизборната кампания, като  предоставят своевременно достоверна информация на Сметната палата за получените дарения в хода на кампанията.
  • Да приемат пакет от законодателни промени, които да ограничат злоупотребите с избирателните права на гражданите и другите съществени нарушения в изборния процес.
  • Да предприемат законодателни инициативи, които да изведат „на светло” взаимоотношенията между политика и бизнес, в това число да въведат правила за лобистката дейност.

Документът предвижда още ангажимент за неправителствените организации да извършат гражданско наблюдение, основано на принципите на независимост, политическа безпристрастност и конструктивен диалог с всички участници в изборния процес, както и да предоставят информация на обществото за резултатите от наблюдението.

Отправяме покана до политическите партии, коалициите, инициативните комитети, регистрирани в ЦИК, и неправителствените организации да подкрепят инициативата, като се присъединят към Договора.

Пълният текст на Обществения договор можете да изтеглите от следния интернет адрес: www.transparency.bg и www.samizbiram.bg.

За допълнителна информация се обръщайте към Асоциация „Прозрачност без граници”, която е координатор на инициативата на Национална мрежа за наблюдение на изборния процес.

София, 1 септември 2014 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” (TRANSPARENCY INTERNATIONAL-БЪЛГАРИЯ)

инициатор и координатор на Национална мрежа за наблюдение на изборния процес