Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Prosecutor’s Office of Bulgaria