Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Наблюдение на институции

Наблюдение на институции

15.04.2014 г.
Принтирай

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – 5 ОКТОМВРИ 2014

Наблюдението на дейността на институциите е един от основните елементи на мониторинг на изборите за народни представители в 43-тото Народно събрание, който Асоциация „Прозрачност без граници” осъществява. То е част от цялостния процес по осъществяване на независим граждански мониторинг, включващ:

  • наблюдение на дейността на институциите, които са ангажирани с подготовката и провеждането на изборите за народни представители – изборната администрация (Централна избирателна комисия, районни и секционни избирателни комисии), Министерски съвет и Министерство на регионалното развитие, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура на Република България, Министерство на външните работи, Сметна палата, Съвет за електронни медии;
  • наблюдение на предизборните кампании на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети;
  • наблюдение в изборния ден, осъществявано със съдействието на  неправителствени организации-партньори, функциониращи на местно и регионално ниво на територията на избирателни райони от всички части на страната.

Финални резултати от наблюдението:

Доклад от наблюдението на изборите за 43-то Народно събрание – вижте  тук

Резултати от наблюдението на предизборната кампания: Тарифи за медийно отразяване – вижте тук.

 

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ – 2014

Наблюдението на дейността на институциите беше един от основните елементи на мониторинг на изборите за Европейски парламент – 2014, който Асоциация „Прозрачност без граници” осъществява. То обхващаше наблюдение на дейността на всички институции, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите за Европейски парламент – изборната администрация (Централна избирателна комисия, районни и секционни избирателни комисии), Министерски съвет и Министерство на регионалното развитие, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура на Република България, Министерство на външните работи, Сметна палата, Съвет за електронни медии;

Резултати от наблюдението:

Финален доклад от наблюдението на изборите за Европейски парламент – вижте тук.

 

Виж още...

Новини