Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Наблюдение на институции на регионално ниво

Наблюдение на институции на регионално ниво

09.07.2013 г.
Принтирай

Като част от гражданския мониторинг на дейността на институциите по подготовка и провеждане на изборите за 43-то Народно събрание, Асоциация „Прозрачност без граници” провежда наблюдение на работата на изборната администрация на регионално ниво (Районни избирателни комисии и секционни избирателни комисии), на кметовете и общинската администрация.

В тази връзка, обект на нашето наблюдение ще бъде процесът на конституиране на Районните избирателни комисии, прозрачността в работата на РИК, провеждането на обучения за секционните избирателни комисии от страна на РИК. В изборния ден обект на нашето наблюдение ще бъдат РИК и избрани СИК.

По отношение на общинските власти, наблюдението ни е фокусирано върху процеса на провеждане на консултации за членове на СИК и подвижни избирателни комисии, гарантирането на публичността и спазването на изискваните от закона срокове във връзка с образуване на избирателни секции, обявяване и публикуване в интернет на избирателни списъци и списъци на заличени лица, както и спазването на законовите изисквания по отношение премахване на незаконосъобразно поставени агитационни материали.

Виж още...

Новини