Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Наблюдение на институции на национално ниво

Наблюдение на институции на национално ниво

06.04.2013 г.
Принтирай

Като част от гражданския мониторинг на дейността на институциите по подготовка и провеждане на изборите за 43-то Народно събрание, Асоциация „Прозрачност без граници” провежда наблюдение на работата на следните институции: изборна администрация на централно ниво – Централна избирателна комисия, на Министерски съвет и Министерство на регионалното развитие, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура на Република България, Министерство на външните работи, Сметна палата, Съвет за електронни медии.