Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Кампании срещу нарушенията

Кампании срещу нарушенията

25.06.2013 г.
Принтирай

Клауза № 3: „Да осъществят информационни кампании срещу купуването на гласове и контролирания вот, като разясняват негативните ефекти от тези нарушения върху правата на избирателите, функционирането на институциите и като цяло – върху демократичния процес в страната.”

Съгласно подписания Договор политическите партии и коалиции се ангажират, като част от своите предизборни кампании, да провеждат и допълнителни информационни кампании срещу купуването на гласове, контролирания вот и други нередности в изборния процес. Следва да се отбележи, че за българското общество е особено  необходима широка информационна кампания, която не просто да е основана на декларативното включване на надписи срещу купуването и продаването на гласове. Истинският смисъл на една такава кампания е да окаже въздействие върху избирателите, като изясни какви са негативните ефекти от изборните нарушения както върху индивидуалните права на гражданите, така и върху функционирането на институциите.

Като цяло, политическите партии не предоставиха доказателства за изработването и публикуването на агитационни материали, които са специално разработени в изпълнение на тази клауза от Договора. Действията на повечето партии са сведени до включването на задължителните надписи „Купуването и продаването на гласове е престъпление” и до отправяне на послания в рамките на предизборните срещи за повишаване на избирателната активност като механизъм за ограничаване негативното въздействие на купения и контролирания вот.