Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Права на избирателя

Права на избирателя

Уважаеми избиратели, на тази страница можете да откриете важна информация за Вашите права и възможностите за активно участие в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат на 25 май 2014 година. Тук ще намерите информация за предстоящи срокове, решения на институциите или указания за действия, които можете да предприемете, за да можете да упражните своето право да гласувате.