Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам

НАШАТА <br> КАМПАНИЯ

НАШАТА
КАМПАНИЯ

Наблюдение на институции

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 5 ОКТОМВРИ 2014 Наблюдението на дейността на институциите е един от основните елементи на мониторинг на изборите за народни представители в 43-тото Народно събрание, който Асоциация „Прозрачност без граници” осъществява. То е част от цялостния процес по осъществяване на независим граждански мониторинг, включващ наблюдение на дейността на институциите, които са ангажирани с подготовката и провеждането на изборите за народни представители [...]

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРТИИ И КАНДИДАТИ

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА СВОБОДНИ, ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ Водена от убеждението, че основната гражданска и политическа задача на партиите, институциите, неправителствените организации и медиите е да положат максимални усилия, за да съдействат за провеждането на честни, свободни и демократични избори, Асоциация „Прозрачност без граници“ предлага на политическите партии и коалиции, регистрирани в изборите за 43-то Народно събрание, Обществен договор за свободни, честни и демократични избори. [...]

От медиите

Тук можете да намерите актуални публикации в медиите, отразяващи работата на Асоциация "Прозрачност без граници".

Кампания

На тази страница ще откриете видео и различни промоционални материали за нашата кампания.

Подай сигнал за нарушения

Подайте Вашия сигнал за забелязана от Вас дейност по купуване на гласове или други нарушения, свързани с упражняването на контрол и незаконно въздействие върху избирателите! Можете да сигнализирате, като позвъните на безплатната телефонна линия за сигнали на Асоциация "Прозрачност без граници" – 0800 11 224 или на е-mail: alac@transparency.bg.

От името на Асоциация "Прозрачност без граници" и на Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес Ви уверяваме, че Вашата пълна анонимност е гарантирана!

безплатна телефонна линия - 0800 11 224